Gegevensbescherming

Volgens § 13 lid 1 Telemediengesetz (TMG. Duitse telecommunicatiewet) dient de aanbieder van een telecommunicatieservice zijn gebruikers aan het begin van het gebruiksproces te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in een algemeen begrijpelijke vorm. De gebruiker moet daarbij de inhoud van deze informatie te allen tijde kunnen oproepen. Elke onderneming is verplicht om de gebruiker in te lichten over welke persoonsgegevens er worden verzameld of gebruikt.

intimus International GmbH hecht grote waarde aan het beveiligen van de gegevens van gebruikers en aan overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming. Het verzamelen, het verwerken en het gebruik van persoonsgegevens is onderhevig aan de bepalingen van de actueel geldende wetten en de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming. Als persoonsgegevens wordt conform art. 4 nr. 1 EU-DSGVO (algemene EU-verordening gegevensbescherming) alle informatie bedoeld die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking heeft.

Persoonsgegevens: Bijvoorbeeld – naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, beroep, medische gegevens, religie enz. Zakelijke details: Bijvoorbeeld – inkomen, financiële situatie, eigendom enz.

Privacyverklaring
intimus International GmbH garandeert dat het de betreffende gebruikersgegevens uitsluitend in samenhang met de afhandeling van de gebruikersaanvragen verzamelt, verwerkt, opslaat, en ook alleen voor interne doeleinden.

Gegevensoverdracht aan derden
Gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder toestemming van de betrokkene of zonder wettelijke reden.

Nieuwsbrief
De gebruiker heeft de mogelijkheid zich op de nieuwsbrief van te abonneren. De gebruiker heeft het recht en de mogelijkheid om zijn/haar abonnement op de nieuwsbrief mailinglijstte allen tijde ook opschrijven. Hiervoor volstaat een e-mail naar sales.de@intimus.com. De gebruiker heeft tevens de mogelijkheid zichzelf voor de nieuwsbrief uit te schrijven via de afmeldlink.

Nieuwsbrief-tracking: Voor zover de gebruiker hier nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, wordt een nieuwsbrief-tracking (ook web-beacons of tracking-pixels genoemd) ingezet. Bij uitgifte van de nieuwsbrief kan de externe server dan bepaalde gegevens van de ontvanger opslaan, zoals het tijdstip van oproepen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (Client). De naam van het fotobestand wordt voor elke mailontvanger geïndividualiseerd doordat er een eenduidige ID aan wordt toegevoegd. De mailverstuurder onthoudt daarbij welke ID bij welk e-mailadres hoort en kan zo bij het oproepen van de foto achterhalen welke nieuwsbriefontvanger zojuist de e-mail heeft geopend.

Webanalysedienst Google Analytics / Universal Analytics
intimus International GmbH maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "Cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het Cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in principe naar de server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google echter binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere Staten die partij zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om verdere met gebruik van de website en van internet verbonden dienstverlening aan de websitebeheerder te leveren. Het omwille van Google Analytics door gebruikersbrowsers overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruiker kan het opslaan van Cookies verhinderen door middel van de betreffende instelling in de browsersoftware. intimus International GmbH wil u er echter graag op wijzen dat het kan zijn dat u in dit geval niet volledig gebruik kunt maken van verschillende functies van deze website.

Verder maakt intimus International GmbH gebruik van Google Analytics-berichten voor het opslaan van demografische kenmerken en interesses.

De gebruiker kan bovendien het opslaan van de door het Cookies verzamelde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de volgende link in de browser-plug-in te downloaden en installeren: Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele toestellen geldt de volgende link om een opt-out-Cookie te plaatsen, dat het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst verhindert (dit opt-out-Cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijderen de Cookies in deze browser, klik opnieuw op de link): Google Analytics deactiveren Instructies voor het integreren van het opt-out-Cookie vindt u via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable

intimus International GmbH wil u er graag op wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de uitbreiding "_anonymizeIp()" en daardoor IP-adressen alleen ingekort verder worden verwerkt, om te voorkomen dat gegevens rechtstreeks naar een bepaalde persoon kunnen worden teruggeleid.

Gebruik van YouTube
Op de website van intimus International GmbH zijn de functies van de dienst YouTube voor weergave van video's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS. Meer informatie vindt u in de privacyrichtlijnen van YouTube.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide privacymodus, die het opslaan van gebruikersinformatie conform de instructies van de aanbieder pas bij weergave van een video in gang zet. Als de weergave van geïntegreerde YouTube-video's wordt gestart, zet YouTube Cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Op aanwijzing van YouTube dient deze informatie onder andere voor het opslaan van videostatistieken, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het voorkomen van misbruik. Onafhankelijk van een weergave van de geïntegreerde video’s wordt telkens wanneer de website van intimus International GmbH wordt opgeroepen een verbinding met het Google-netwerk “DoubleClick” gemaakt, waardoor buiten de invloed van intimus International GmbH om aanvullende gegevens kunnen worden verwerkt.

Meer informatie over het gebruik van Cookies bij YouTube vindt de gebruiker in de privacyverklaring van YouTube op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Gebruik van Google Maps
De website van intimus International GmbH maakt gebruik van Google Maps voor de weergave van plattegronden en voor het maken van routeplanning. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door gebruik te maken van deze website verklaart de gebruiker akkoord te gaan met het verzamelen, het verwerken en het gebruik van de automatisch verzamelde alsook de door de gebruiker verstrekte gegevens (met inbegrip van het IP0-adres) door Google, een van diens vertegenwoordigers of derden. De gebruiksvoorwaarden voor Google Map vindt u via de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Uitgebreide informatie over de transparantie en keuzemogelijkheden, alsook de privacybepalingen zijn te vinden in het privacycentrum van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

E-mailbeveiliging
De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij-/zijzelf elektronisch contact legt met intimus International GmbH. De gebruiker wordt erop gewezen dat e-mails onderweg onbevoegd en ongemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. intimus International GmbH gebruikt software voor het filteren van ongewenste e-mails (spamfilter). Het spamfilter kan ervoor zorgen dat e-mails worden afgewezen als deze door bepaalde kenmerken onterecht als spam worden geïdentificeerd.

Gegevensoverdracht – SSL-vergrendeling
Op deze website wordt een 128-bit-SSL(SHA-128 RSA)-vergrendelingstechniek gebruikt. Gegevens van gebruikers worden automatisch vergrendeld verzonden. Dat is met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker.

Recht op informatie
Conform art. 15 EU-DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming) heeft de gebruiker het recht op kosteloze informatie over zijn/haar opgeslagen gegevens en evt. ook het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens (art. 5 lid 1 d), e), art. 12 en art. 17-19 EU-DSGVO). Op aanvraag stelt intimus International GmbH de gebruiker er conform de geldende wetten in schriftelijke vorm van op de hoogte welke persoonsgegevens van de gebruiker er bij intimus International GmbH zijn opgeslagen. Deze informatie krijgt de gebruiker kosteloos.

Recht van bezwaar van de gebruiker
Indien de gebruiker geen actief gegevensgebruik voor interne doeleinden door intimus International GmbH wenst, behoudt de gebruiker zich conform art. 21 lid 2-4 EU-DSGVO het recht voor om te allen tijde bezwaar te maken tegen dit gebruik en deze verwerking. Hiervoor volstaat het dat u een e-mail stuurt naar sales.de@intimus.com. Dit doet gaan afbreuk aan het bijzondere geval waarin gegevens volgens de wet moeten worden geblokkeerd in plaats van verwijderd conform art. 17-19 EU-DSGVO.

Gegevensoverdracht en -protocollering voor systeeminterne en statistische doeleinden
De internetbrowser van de gebruiker verstuurt bij het openen van deze website om technische redenen automatisch gegevens naar de webserver. Elke gegevensreeks bestaat uit de datum en het tijdstop waarop de pagina is geopend, de URL van de refererende website, het opgeroepen bestand, het aantal verstuurde gegevens, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, alsook het IP-adres van de gebruiker. Deze gegevens kunnen niet naar een bepaalde persoon worden teruggeleid. De opgeslagen gegevens worden alleen intern en uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd.

Beveiliging door technische en organisatorische maatregelen
intimus International GmbH zet conform art. 32 lid 1 EU-DSGVO ter beveiliging bij het verwerken van gegevens technische en organisatorische maatregelen in om persoonlijke gegevens door toevallige of moedwillige manipulaties, verlies, vernieling of toegang van onbevoegde personen te beschermen. De ingezette beveiligingsmaatregelen worden aan de hand van de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Bescherming van minderjarigen
Personen die nog niet ouder zijn dan 16 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgegevens verstrekken aan intimus International GmbH. Personen die nog niet ouder zijn dan 16 jaar mogen alleen dan persoonlijke informatie verstrekken aan intimus International GmbH als zij de expliciete toestemming van de ouders of voogden hebben of de personen 17 jaar of ouder zijn. Deze gegevens worden in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt.

Merkbescherming
Elk hier genoemd firma- of merkkenmerk is eigendom van de betreffende firma. Merken en namen worden om puur informatieve redenen genoemd.

Dit colofon en de privacyverklaring zijn opgesteld door:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Publicatie van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming conform art. 37 lid 7 EU-DSGVO
Externe functionaris voor gegevensbescherming conform art. 37 EU-DSGVO / § 38 BDSG-nieuw:
Dhr. Stefan Fischerkeller - Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel. 07544 / 904 96 91, datenschutz@intimus.com

By ComCloud. Connecting businesses through digital commerce